یخ درمانی جهت آسیب دیدگی ها در فوتسال

717067

در فوتسال مصدومیت امری ناگزیر است و بازیکن هرچه بیشتر و شدیدتر تمرین کند در معرض مصدومیت بیشتری قرار می گیرد بنابراین باید با اصول کمکهای اولیه آشنا باشد…

ادامه‌ی خواندن