گرفتگی عضلانی و راهکار مقابله و درمان

muscle-cramp

تعریف گرفتگی عضلانی بسیار آسان است. این حالت چیزی بیش از یک انقباض کوتاه و غیرارادی عضله نیست. ناگهان یکی از عضلات، بدون اراده‌ی شما در حالت انقباض باقی می ماند و …

ادامه‌ی خواندن