فوتبالیست های قلیانی بخوانند!

5db1a740830ba1612c1bd98e13c8d3a5130930_746

مصرف قلیان علاوه بر اثرات بسیار مخرب بر سلامتی بازیکنان و کمک به بروز سرطان‌ های مختلف در آن‌ ها می‌تواند موجبات خداحافظی آن‌ها از…

ادامه‌ی خواندن