توصیه های کلیدی در دروازبانی فوتسال و فوتبال

IMAGE634642368946593933

۱-یک گلر خوب باید با مدافعانش دوستی صمیمی تری نسبت به بقیه بازیکنان داشته باشد و اکثر دروازه بان های موفق با مدافع تیم رفاقت بی نظیری دارند مثل … ادامه‌ی خواندن