نحوه استعداد یابی در فوتبال

2143296_393

ویژگی ها و مهارت هائی که یک بازیکن موفق فوتبال را می سازند را نمی توان به سادگی ویژگی ها و مهارت های سایر ورزشی ها مشخص کرد. کسانی که درصدد ارزیابی بازیکنان مستعد فوتبال هستند معمولاً با سه مشکل… ادامه‌ی خواندن