آب درمانی(هیدروتراپی) و حرکات ورزشی در آب

10350
 آب درمانی(هیدروتراپی) یعنی درمان امراض به وسیله آب. از زمانی که به یاد می آید، هم قبایل بدوی و هم ملل متمدن آب را برای درمان به کار می گرفتند. حتی …

ادامه‌ی خواندن