معرفی کتاب روانشناسی آموزش فوتبال

9786009137466

این هفته کتاب روانشناسی آموزش فوتبال نوشته آندر کیل رابرت فورزونی و ترجمه دکتر رحیم رمضانی نژاد   (در ضمن گلچینی از مطالب این کتاب در این وب سایت موجود می باشد)