چهار ویژگی روحی ، روانی در یک بازیکن فوتسال و فوتبال

A0655356
 ۱) تمرکز                                     ۲) اعتماد به نفس

۳) کنترل خشم و هیجان               ۴) تعهد