نقش سرعت در فوتسال و فوتبال روز دنیا

News-635184915691597456

همانند اغلب ورزشها درفوتسال و فوتبال مدرن امروزی سرعت حرکت یا ریتم بازی بطور فزاینده ای در خلال سال های گذشته سریع تر شده است. بدین خاطر…

ادامه‌ی خواندن