عملکرد مجتبی مزروعی در سال ۱۳۹۳

111111111111111111111111111111111111
عملکرد مجتبی مزروعی در سال ۱۳۹۳ به این شرح می باشد که در این سال به یک عنوان سومی در رده سنی نونهالان در مسابقات لیگ نونهالان استان اصفهان با آرمان سازندگی اصفهان دست یافت.