تکنیک ساندویچ در مربیگری

155425-fink-kein-hitzfeld-nachfolger-in-der-schweiz_0

مربیان همیشه در تلاش هستند تا درزمان ارائه بازخورد به بازیکنان مثبت باشند . به هرحال ، اوقاتی وجود دارد که انتقاد نیز ضروری و لازم است متاسفانه زمانی که بازیکنان در…  ادامه‌ی خواندن