تمرینات ورزشی با کش بدنسازی

تقویت عضلات دست

کشش جلو بازو با آرنج عمودی

Band Biceps Curl

ادامه تمرینات ورزشی با کش بدنسازی در ادامه مطلب…

کشش جلو بازو با آرنج افقی

Band Biceps Curl - Preacher

کشش پشت بازو به بالا

Band Triceps Extension

کشش پشت بازو به پائین

Band Triceps Pushdown

کشش مچ دست در حالت نشسته

Band Wrist Curl

باز کردن مچ دست در حالت نشسته

Band Wrist Extension

تقویت عضلات شانه

کشش دلتوئید با دو ست از پائین به بالا

Band Front Deltoid Raise

کشش متناوب دلتوئید با دو دست از پائین به بالا

Band Front Deltoid Raise - Alternating

کشش جانبی دلتوئید از پائین به بالا

Band Lateral Deltoid Raise

کشش مایل کوتاه دلتوئید با یک دست

Band Lateral Deltoid Raise - One-Arm

کشش مایل و بلند دلتوئید از پائین به بالا

Band Rear Deltoid Raise

پرس شانه در حالت ایستاده

Band Shoulder Press

پرس شانه در حالت ایستاده به جلو

Band Shoulder Press - Forward

چرخش داخلی شانه با یک دست

Band Band Shoulder Rotation - Internal

چرخش خارجی شانه با یک دست

Band Shoulder Rotation - External

چرخش بیرونی شانه ها در حالت خوابیده با دو دست

Band Shoulder Rotation - External

تقویت عضلات سینه

پرس ایستاده با یک دست افقی

Band Chest Press

پرس ایستاده با یک دست مایل از پائین به بالا

Band Chest Press - Incline

پرس ایستاده با یک دست مایل از بالا به پائین

Band Chest Press - Decline

پرواز افقی با یک دست از کنار

Band Chest Fly

پرواز مایل با یک دست از پائین به بالا

Band Chest Fly - Incline

پرواز مایل با یک دست از بالا به پائین

Band Chest Fly - Decline

تمرینات عضلات پا

کشش پا

Band Leg Extension

اسکوات پا

Band Squat

لانپ به عقب

Band Stationary Lunge

ابداکشن هیپ

Band Hip Abduction

باز کردن و کشش جانبی مچ پا

Band Ankle Eversion

بالا آوردن و کشش عمودی مچ پا

Band Calf Raise

تمرینات عضلات پشت

– کشش پارو از جلو

Band Row - Standing; Low

کشش پارو از کنار با یک دست

Band Row - Standing; Low; One Arm

کشش پارو نشسته روی زمین

Band Row - Seated

کشش پارو نشسته روی صندلی

Band Row - Seated; High

باز کردن دست به کنار ( پرواز افقی )

Band Back Fly - Standing

پرواز در حالت خمیده

Band Back Fly - Bent-Over

پرواز معکوس روی زمین

Band Back Fly - Lying

پائین آوردن دست ها از بالا

Band Pulldown - Arms Extended

کشش دست و پای مخالف

Band Arm-Leg Extension

– تمرینات عضلات شکم

– دراز و نشست از بالا به پایین

Band Crunch

دراز و نشست مایل از طرفین

Band Twisting Crunch

کشش مایل روی زانو از بالا به پایین

Band Twisting Crunch - Kneeling

کشش مایل با دست بسته در حالت ایستاده از طرقین

Band Trunk Rotation

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده

Band Trunk Rotation - Arms Extended

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده از پایین به بالا

Band Trunk Rotation - Arms Extended; Low to High

کشش کناری با دست بالا

Band Side Bend

نکات ایمنی :

_ کش ها را همیشه در جایی مطمئن ببندید.

_ از کش های خوب و مطمئن استفاده کنید تا موقع تمرینات پاره نشوند.( در هنگام پاره شدن احتمال آسیب دیدگی زیاد است)

_ در موقع تمرینات کش را هیچگاه رها نکنید ، به علت اینکه آسیب دیدگی به وجود می آید.

_ کش های مناسب قدرت عضله را به کار ببرید ، و در شدت های بالا از کش دوبل یا دولایه استفاده کنید.

تمرینات قدرتی با باند کشی 

منبع:
وبلاگ مدیریت ورزشی تربیت بدنی ، مدیریت ورزشی و علوم مرتبط ( محمد رحیم )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *